Donavall

    Ledig for sesonggjest      Ledig for døgn / korttidsutleie for vogn/telt      Besatt av sesonggjest 
 
    Besatt av Willerbyvogn      Besatt av vogngjest (døgn/korttids)      Besatt av teltgjest (døgn/korttids) 
    Reservert plass   
Plassforklaringer:
Plasser som egner seg best for bobiler:
11, 17, 30, 50, 109, 121, 131, 149 og 150

Plasser som egner seg best for vogner u/strøm:
115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 152, 153 og 154

Plasser som egner seg best for telt:
151, 152, 153, 156 og 157.
   158       155   148   139   129   117   105     93 
                     
           138   128   116   104     92 
         154   147   137   127   115   103     91 
       153   146   136   129   114   102     90 
       152   145   135   125   113   101     89 
       151   144   134   124   112   100     88 
                 
       150   143   133   123   111   99     87 
       149   142   132   122   110   98     86 
    Lekepl.               
                     
             
  Info   141     131   121   109   97     85 
       140     130   120   108   96     84 
           119   107   95     83 
     45   46   47   48   49   50        Toalett
Bygg
Vask
Kok
 
       118   106   94     82 
   38   39   40   41   42   43   44               178   179   180     181 
 31   32   33   34   35   36   37   38               78   79   80     81 
 24   25   26   27   28   29   30                   74   75   76     77 
 18   19   20   21   22   23                   69   70   71   72     73 
 12   13   14   15   16   17                   63   64   65   66   67     68 
 7   8   9   10   11                     57   58   59   60   61     62 
 4   5   6                         51   52   53   54   55     56 
                                     
 1   2   3